Program rozvoja vidieka                                                                        

 

Harmonogram výziev 2020

 
Dňa 6.3.2020 MAS VSP Južný Gemer zverejnilo aktualizáciu harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o NFP na rok 2020, verzia 2.1.
 

 

 

Harmonogram výziev 2019

 
 

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com