Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

Sídlo: Lenka 11, 980 50  Včelince

Tel. : 0905 505 955, E-mail: vspjuznygemer@gmail.com

Kancelária MAS - Korešpondenčná adresa:
Riečka 57, 980 45  Štrkovec - Obecný úrad

Kontaktujte nás

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com