Aktualizácia výzvy pre opatrenie 19, podopatrenie 19.2

13.06.2017 11:16

http://www.apa.sk/21-prv-2017

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com