Oznámenie o aktualizácii výzvy 7.5 - MAS_084/7.5/02

09.12.2019 11:27

MAS Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje príjemcom podpory z Programu LEADER, že sme výzu aktualizovali  na webovom sídle MAS, v časti

https://vspjuznygemer3.webnode.sk/aktualizacia-vyzvy-7-5-zo-dna-9-12-2019/

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com