ObjednávkY

 
IKT vybavenie a softvér pre potreby kancelárie MAS VSP Južný Gemer
 
Multifunkčné zariadenie (tlačiareň) pre potreby MAS VSP Južný Gemer
[Objednávka nábytok GDPR]
 
Kancelársky nábytok pre potreby MAS VSP Južný Gemer
[Objednávka_MULTIFUNKCNE GDPR]
 
Stavebný softvér pre potreby kancelárie MAS VSP Južný Gemer
[Objednávka stavebný softvér GDPR]

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com