Verejné obstarávanie

 
 
Usmernenie PPA č. 8/2017 – aktualizácia č. 2 
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com