Skúsenosti združenia

Združenie má značné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na svojom území. Medzi najvýznamnejšie projekty združenia patria:

-          Kanalizácia a čistička odpadových vôd (2005, financovaná zo zdrojov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja)

-          Web stránka Mikroregiónu pri Slanej (2011, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja)

-          Zakúpenie počítačového vybavenia do kancelárie združenia (2012, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja)

-          Širokopásmová optická sieť v MR pri Slanej (2012, Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 -2013)

-          Vyhotovenie informačných brožúr o združení VSP JG   (2015, financovaná zo zdrojov Banskobystrického samosprávného kraja)

 

 

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com