Štruktúra VSP Južného Gemera

 
Orgánmi VSP Južného Gemera sú:
 
  • Valné zhromaždenie  (Najvyšší orgán VSP Južný Gemer)
  • Rada združenia (Výkonný orgán VSP Južný Gemer)
  • Štatutárny orgán (Predseda a Podredseda VSP Južný Gemer)
  • Výberová komisia
  • Monitorovací výbor
  • Revízna komisia (Kontrolný orgán VSP Južný Gemer)

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Lenka 11
980 50 Včelince
Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová
vspjuznygemer@gmail.com